Heraklion i njegova arheološka nalazišta

Heraklion i njegova arheološka nalazišta

Arheološka nalazišta na prefekturi Heraklion i njihova gustina, ističu bitnost ove regije u antici. Iskopine pokazuju da su naseljenici tu već postojali za vreme Neolita. Za svaku preporuku je istražiti kritsku burnu istoriju kroz vekove.

U Knososu je kolevka Minojske civilizacije, jedna od najviše antičkih i najslavnijih civilizacija u istoriji čovečanstva. Palata Knososa se nalazi na Kefala brdu i odatle se pruža fenomenalan pogled na okolne šume, maslinjake i vinograde. Svi dokazi upućuju na to da je Knosos bio sedište moći kao i važan administrativni i religijski centar za veliko područje, koje je on na taj način pokrivao. Soba prestola je otkrivena u zapadnom krilu kompleksa. U zapadnom krilu su kraljevska četvrt, hol sa dve ose i kraljičina soba (megaron) sa čuvenim freskama sa delfinima. U severnom delu istočnog krila su bile radionice zanatlija (najinteresantnija od njih, radionica kamenoresca) i ostave koje su dosezale čak do zapadnog krila. Jedna od najvažnijih Minojskih fresaka, Princ od Ljiljana, krasi zid južnog ulaza u centralni dvor palate. Nažalost, samo mali segmenti originalne freske su preostali, ostalo je rekonstrukcija.

palata, heraklion, krit, grcka, arheolosko nalaziste, iskopine
Amfora, Knosos

U području Arhanesa (veoma blizu Knososa), može se obići nalazište koje je kompleks palata u selu sa istim imenom, najveće praistorijsko groblje u području Egejskog mora, a pored sela Furni, Minojsku palatu u Vatipetrou sa imresivnom “lino” (vinska presa), i svetilište u Anemospiliji.

Ako se usudite da dođete do palate Pediados, takođe možete obići antički Litos, spartansku koloniju i jedan od najmoćnijih antičkih gradova na Kritu.

Festos – drugi po redu (posle Knososa) najvažniji administrativni, ekonomski i verski centar Minojskog Krita. Palata Festosa je sagrađena oko 1900.godine pre nove ere i pokriva područje od 18.000 kvadratnih metara (to je druga po veličini preživela minojska palata, posle one u Knososu).

iskopine, krit, grcka, arheološka nalazišta
Pronalasci na Kritu

Gortina – moćan antički grad u ravnici Mesara, svakako je vredan posete, jer se zbog njega Platon hvalio administrativnim sistemom i zakonodavstvom. Kasnije antičke hrišćanske bazilike, sagrađene na ostacima antičkih hramova su takođe od značajnog istorijskog interesa. Bazilika Sveti Titus je najimpresivnija među njima.

Palata u Malji je veoma slična onima u Knososu i Festosu. Podignuta je kada i pomenute dve, i sledi isto. Lavirintski raspored koji ima akcenat na centralnu dvoranu i širi se spolja sa ostavama, radionicama, sobama za rituale, svetim kriptama, kraljevskim četvrtima i drugim prostorijama. Jedan od najpoznatijih nalazaka u arheološkim nalazištima Malje je zlatna ogrlica sa motivom pčele, remek-delo Minojskog zanata.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA Image

Reload Image